skip to Main Content

SH.SH.F.

Shoqata Shqiptare e Fizioterapistëve (SHSHF) u themelua në Tiranë më datë 23.03.2012, me themelues kryesorë; Dr. Faton Daci dhe Dr. Erion Hiluku…

Aktivitete

Promovimi i fizioterapisë si një element thelbësor i rritjes së cilësisë se shërbimit mjekësor në Shqipëri, dhe arritja e standardeve të vendeve të BE.

Anëtarët

SHSHF ju ofron formimin ne vazhdim me organizimin e kurseve, konferencave e trajnimeve te ndryshme. SHSHF eshte referenca per ofertat e punes

Revista shkencore “FIZIOTERAPIA”

Të dashur kolegë:
Revista shkencore “FIZIOTERAPIA” eshte duke u pergatitur me kujdes nga SHSHF. Eshte revista e pare shkencore ne historine e fizioterapise shqiptare. Deshirojme te jete gati ne fillim te 2020.
Prandaj ju lutemi te dergoni sa me pare punimet tuaja shkencore, artikuj, teza te permbledhura, shkrime per fizioterapine, prezantime dhe postera. Nje komision i vecante do te perzgjedhe punimet per botim.
Revista disponon ISBN e saj, do te gjendet ne disa kopje ne Biblioteken Kombetare, si dhe do te shperndahet ne Shqiperi, Kosove, Maqedoni ne rruge institucionale.
Email: fizioterapiashqiptare@gmail.com

Revista shkencore “FIZIOTERAPIA”

Partnerët

 

 

Shoqata Shqipetare e Fizioterapisteve eshte anetare e WCPT – World Confederation for Physical Therapy

 


AKTIVITETE NDER VITE (HISTORIKU)

Shoqata Shqiptare e Fizioterapisteve (2012)

Shoqata eshte krijuar per te mbeshtetur komunitetin e Fizioterapisteve ne Shqiperi dhe jashte saj, ne cdo vend ku banojne dhe ushtrojne aktivitetin e tyre Fizioterapistet.

Kongresi i II-te Kombetar Fizioterapia (2014)

Fizioterapia si shkence mjeksore.
Bashkekohezimi i diturive ne fushen e rehabilitimit fizioterapeutik.
Diskutimi i problematikes ne fushen e fizioterapise ne shqeperi, Kosove dhe Maqedoni.

Kongresi i I-re Kombetar Fizioterapia (2012)

Promovimii vlerave te Fizioterapise si shkence mjekesore.
Rinovimi i dijeve te profesionalisteve ne fushen e rehabilitimit fizioterapeutik.
Inkurajimi i profesionisteve per pjesemarrje dhe perfshirje te plote ne kerkime shkencore per te arritur standarte te larta ne fushen e Fizioterapise.
20122012

NJIHUNI ME STAFIN E SHOQATËS SHQIPTARE TË FIZIOTERAPISTËVE

Back To Top