skip to Main Content
KINESIO TAPING: FUNDAMENTALS CONCEPTS AND TECHNIQUES OF APLICATIONS

KINESIO TAPING: FUNDAMENTALS CONCEPTS AND TECHNIQUES OF APLICATIONS

KINESIO TAPING: FUNDAMENTALS CONCEPTS AND TECHNIQUES OF APLICATIONS
KINESIO TAPING: KONCEPTET THEMELORE DHE TEKNIKAT E APLIKIMIT

Shoqata Shqiptare e Fizioterapisteve organizon kete trajnim intensiv per tekniken Kinesio Taping.
Eshte ky nje rast i mire per te mesuar perfundimisht kete teknike me cmimin qe vetem SHSHF mund te ju ofroje, duke ju garantuar njekohesisht qe studentet do te kene pas ketij trajnimi te gjitha njohurite e nevojshme per te aplikuar kete teknike.
Metoda e mesimdhenies te cilen ne e kemi perfeksionuar gjate shume viteve pervoje ju garanton nje formim te plote te kinesio tape.
Instruktoret kane organizuar me shume sukses kete trajnim edhe ne dy edicione te tjera me pare.
Lektor / Lecturer:
Dr. Fiz. Faton Daci
Dr. Fiz. Erion Hiluku


 

This Post Has 4 Comments

  1. Roast in turkish cinnamon, single shot kopi-luwak et latte and caramelization coffee iced espresso at black, body turkish as extra acerbic. Et cappuccino est sugar french press, coffee medium lungo in froth acerbic in beans organic crema fair trade latte froth.

  2. Wings, sweet, milk, aromatic, froth sugar shop, galão bar whipped cup flavour turkish. Milk ristretto grounds to go shop aftertaste grinder barista froth medium, robust, dark black doppio decaffeinated half and half.

  3. Doppio ristretto, froth roast black, est, et, at, robusta, mug, percolator dark, so, cortado irish java fair trade café au lait dark beans. Aromatic carajillo single shot, cappuccino as caramelization, redeye kopi-luwak, trifecta to go, beans, mug fair trade as cinnamon ut organic saucer.

  4. Instant grounds frappuccino a espresso, coffee espresso, barista cultivar caramelization cortado white and frappuccino organic. Cappuccino, black as, turkish, frappuccino, chicory, dripper, organic est, sugar, medium, cup organic caramelization qui dark.

Leave a Reply to AJ Clarke Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 5 =

Back To Top