November 2018

Monthly Archives

  • Fizioterapia manuale: mobilizimi dhe manipulimi i artikulacionev

    Trajnim: Fizioterapia manuale: mobilizimi dhe manipulimi i artikulacioneve. Manual physiotherapy: mobilization and manipulation of articulations Trajnim i dizenjuar sipas standarteve te WCPT Per here te pare ne Shqiperi, SHSHF te ofron aktualitetin e arsyetimit klinik dhe evidencen mbi manipulimin artikular. Ky trajnim eshte ridizenjuar me kerkesen e udhezimet e fizioterapistve te SHSHF, bazuar ne kerkesat […]