November 2019

Monthly Archives

  • Revista shkencore “FIZIOTERAPIA”

    Të dashur kolegë: Revista shkencore “FIZIOTERAPIA” eshte duke u pergatitur me kujdes nga SHSHF. Eshte revista e pare shkencore ne historine e fizioterapise shqiptare. Deshirojme te jete gati ne fillim te 2020. Prandaj ju lutemi te dergoni sa me pare punimet tuaja shkencore, artikuj, teza te permbledhura, shkrime per fizioterapine, prezantime dhe postera. Nje komision […]