skip to Main Content
KURSE, TRAJNIME TE SHSHF PER VITIN UNIVERSITAR 2014-2015 KURSE, TRAJNIME DHE AKTIVITETE TE SHSHF PER VITIN UNIVERSITAR 20142015

KURSE, TRAJNIME TE SHSHF PER VITIN UNIVERSITAR 2014-2015 KURSE, TRAJNIME DHE AKTIVITETE TE SHSHF PER VITIN UNIVERSITAR 20142015

KURSE, TRAJNIME TE SHSHF PER VITIN UNIVERSITAR 2014-2015
KURSE, TRAJNIME DHE AKTIVITETE TE SHSHF PER VITIN UNIVERSITAR 20142015
Propozuar
nga stafi drejtues i SHSHF.
Ju kerkohet bashkepunim te gjithe anetareve te SHSHF qe te bejne propozimet e tyre sipas interesave profesionale, hulumtimeve shkencore dhe nevojave
kombetare ne fushen e fizioterapise.
Te gjitha aktivitetet realizohen nga eksperte te fushes, me eksperience dhe qe aplikojne keto teknika ne spitalet, klinikat ku punojne.
Lista e propozimeve mbetet e hapur.
1. Kineziotapping
ne patologjite sportive. (teorikopraktik)
2. Hernia diskale dhe spondilo artroza. Reabilitimi fizioterapeutik.
3. Masoterapia. Indikimet dhe aplikimi ne patologji.
4. DLM. Drenazhi Limfatik Manual.
5. Elektroterapia e aplikuar. (Ne bashkepunim me Spitalin Hygeia).
6. Ionoforeza. Ultrasuono foreza. Teknikat e aplikimit.
7. Ushtrimi terapeutik ne problematiken e kolones vertebrale.
8. Reabilitimi i ATM (artikulacioni temporo mandibular). Ne bashkepunim me stomatologe)
9. Neurodinamika ne praktiken klinike.
10. Cupping Therapy, aplikimi ne fizioterapi.
11. Protokollet e trajtimit ne demtimet sportive.
12. Traksioni vertebral. Indikimet dhe aplikimi (3 dite, teorikopraktik)
13. Neurologji. Neuro reabilitimi ne traumatizminkraneo
encefalik. (2 dite)
14. Reabilitim neurologjik. Metoda Kabat. Metoda Pefetti.
15. Reabilitim neurologjik. Paraliza faciale.
16. Reabilitim neurologjik. Skleroza Multiple.
17. Reabilitim neurologjik.Parkinson.
18. Fizioterapia ne pediatri. Reabilitimi i patologjive infantile me te shpeshta.
19. PCI.(Paraliza Cerebrale Infantile) Diagnoza dhe trajtimi fizioterapeutik.
20. PCI. Metoda Bobath.
21. Protokolle te Reabilitimit Kardiak. Fizioterapia respiratore dhe fazat e reabilitimit. (2 dite fizioterapist i ftuar nga vende te BE)
22. Fizioterapia respiratore.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 7 =

Back To Top