skip to Main Content
METODA PILATES NE FIZIOTERAPI

METODA PILATES NE FIZIOTERAPI

METODA PILATES NE FIZIOTERAPI
“METODA PILATES NE FIZIOTERAPI”
Për herë të parë në Shqipëri, Shoqata Shqiptare e Fizioterapisteve, në bashkëpunim me instruktoren amerikane Briana Averwater dhe Klinikën PROLIFE
organizon këtë Tajnim unik dhe profesional për anëtarët e SHSHF.
Instruktore:
Instruktore: Briana Averwater is an awardwinning
fitness instructor from Tennessee, USA. She has been working as a fitness instructor for five years, teaching
classes such as Yoga, Pilates, Weightlifting, Cycling, and many other types of exercise classes.
Dr. Faton Daci Dr. Erion Hiluku
Metoda Pilates është në modë, prej shumë vitesh. Është një metodë revolucionare nëpërmjet së cilës përmirësojmë integritetin e trupit dhe të mendjes.
Nëpërmjet teknikave të avancuara parandalon dëmtimet dhe e përgatit pacientin për një lëvizje globale dhe funksionale duke na dhënë mundësinë e një
fokusimi të gjerë dhe integral të problematikës.
Programi:
Metoda Pilates
Hyrje
Joseph Hubertus Pilates. Evolucioni i te menduarit
Bazat e metodes
Dinamika e Metodes Pilates
Zinxhiret Muskulare Abdominalet |Qafa dhe Cervikalet
Stabilizimi skapular | Powerhouse | Vendosja ne linje
¿Pelvik neutro apo jo? | Shiatiku | Frymemarrja
Parimet e Metodes *Perqendrimi|Kontrolli | Centralizimi | Precizioni | Fluksi i levizjes
Puna ne dyshek Ushtrime origjinale te Metodes
Baza Praktike: Serie Footwork | Running | The Hundred | Leg Circles | Frog |
Serie Stomach Massage – Round | Serie Stomach Massage – Hands Back | Serie Stomach Massage – ReachUp
|Serie Short BoxRound
| Serie Short BoxFlat
| Serie Short BoxLado
A Lado | Serie Short BoxTree
| Long Stretch |
Series – Elephant | Serie Knee Stretch – Round | Serie Knee Stretch – Harkimi | Serie Knee Stretch – Knees Off Pelvic |
Lift | Serie Long Box – Pulling Straps | Serie Long Box – Backstroke | Serie Long Stretch. Long Stretch |
Serie Long Stretch. Up Stretch | Serie Stomach MassageTwist
| Semicircle | Side Splits | Front Splits |
Series Rowing – Perqafimi
© 2016 Albanian Association of Physiotherapists – Member of WCPT – All Rights Reserved.
CERTIFIKIM NDERKOMBETAR!
Numer i kufizuar pjesemarresish!
Vendi: Tirane, Albania. SHSHF. KLINIKA PROLIFE
Data e fillimit: 09.10. Prill 2016.
Numri i oreve: 16 ore teoriko praktike.
Korrespondenca: fizioterapiashqiptare@gmail.com
www.fizioterapia.org (http://www.fizioterapia.org/) www.wcpt.org (http://www.wcpt.org/) www.klinikaprolife.com (http://www.klinikaprolife.com/)
TRAJNIM PROFESIONAL PER FIZIOTERAPISTE!
Eshte i domosdoshem rezervimi dhe regjistrimi nepermjet kontakteve te mesiperme!

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 12 =

Back To Top