skip to Main Content

“Simpoziumi i parë Ndërkombëtar Shkencor i Fizioterapisë në Kosovë”.

Të nderuar kolegë:
Kemi kënaqësinë të ju ftojmë të merrni pjesë në, “Simpoziumi i parë Ndërkombëtar Shkencor i Fizioterapisë në Kosovë”.
Ky event shkencor na jep mundësinë e aktualizimit të njohurive profesionale, ofron mundësinë e një komunikimi gjithëpërfshirës e gjithashtu është një përvojë e re organizative ndërkombëtare.
E rekomandojmë përzemërsisht, duke shprehur mirënjohjen tonë për ftesën dhe organizimin Odës së Fizioterapeutëve të Kosovës!
21 Nëntor 2020.
Online.
"Simpoziumi i parë Ndërkombëtar Shkencor i Fizioterapisë në Kosovë".
“Simpoziumi i parë Ndërkombëtar Shkencor i Fizioterapisë në Kosovë”.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =

Back To Top