skip to Main Content

 

Të dashur kolegë:
Revista shkencore “FIZIOTERAPIA” eshte duke u pergatitur me kujdes nga SHSHF. Eshte revista e pare shkencore ne historine e fizioterapise shqiptare. Deshirojme te jete gati ne fillim te 2021.
Prandaj ju lutemi te dergoni sa me pare punimet tuaja shkencore, artikuj, teza te permbledhura, shkrime per fizioterapine, prezantime dhe postera. Nje komision i vecante do te perzgjedhe punimet per botim.
Revista disponon ISBN e saj, do te gjendet ne disa kopje ne Biblioteken Kombetare, si dhe do te shperndahet ne Shqiperi, Kosove, Maqedoni ne rruge institucionale.
Email: fizioterapiashqiptare@gmail.com

Back To Top