Përdorimi i maskës ka efekt maksimal kur e përdorin të gjithë.

Udhezime per fizioterapiset dhe pacientet, udhezime te vecanta per fizioterapine respiratore ne ICU.
Te aktualizuara nga Shoqata Italiane e Fizioterapisteve.
Per pyetje dhe informacione te vecanta shkruani SHSHF: fizioterapiashqiptare@gmail.com